خانه

 

همایش سیستمهای نظارت تصویری تحت شبکه (IPVS)

امروزه سامانه های نظارت تصویری به عنوان یکی از کارآمد ترین و جذاب ترین راهکارهای امنیتی در اکثر ادارات و سازمان ها مورد توجه ویژه ای قرار دارند و همین امر موجب شده تولید کنندگان زیادی در این حوزه به تولید محصولات مختلف بپردازند. تنوع و تعدد محصولات و راهکارهای مختلف از یک سو و پیچیدگی های فنی انتحاب  و طراحی سیستم از سوی دیگر ، چالش های جدی برای مصرف کنندگان این سیستم ها  بوجود آورده.

هدف اصلی همایش های تخصصی سامانه های نظارت تصویری تحت شبکه کمک به ارتقاء سطح آگاهی و علمی کارشناسان در این حوزه نسبت به آخرین فن آوری های روز دنیا در صنعت نظارت تصویری می باشد.

این همایش ها فرصت ارزشمندی جهت ارتباطی رودررو و نزدیک با متخصصان و کارشنان داخلی و خارجی از شرکت های پیشرو و مجرب در این صنعت وشناخت عمیق راه کارهای علمی روز دنیا می باشد.

 کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی تخصصی در کنار همایش با محتوای موضوع های مهم  روز دنیا فرصتی بسیار ارزنده تست عملی راه کار ها و فن آوری های مطرح شده می باشد و امکان شناخت عمیق تر این فن آوری ها می باشد.

شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی گواهی نامه شرکت در دوره دریافت خواهند کرد.